Området

Raje ligger sentralt plassert på Østlandet, 20 km fra Kongsberg sentrum og ca. én times biltur fra Vestfoldbyene og vel én time fra Oslo.

Området

Raje ligger sentralt plassert på Østlandet, 20 km fra Kongsberg sentrum og ca. én times biltur fra Vestfoldbyene og vel én time fra Oslo.

Raje

Ditt nærmeste hytteområde

Raje ligger sentralt plassert på Østlandet, 20 km fra Kongsberg sentrum, ca. én times biltur fra Vestfoldbyene og vel én time fra Oslo. Kort reisevei betyr at du vil bruke hytta mer, og gjør det lettere å invitere med venner og familie. Kortere vei til hytta på fjellet fra disse områdene finnes ikke – bruk heller fritiden på hytta enn i bilen! Du kan også vurdere å gjøre som mange andre hytteeiere, pendle fra hytta til jobben, eller jobbe fra hytta.

Raje

Ditt nærmeste hytteområde

Raje ligger sentralt plassert på Østlandet, 20 km fra Kongsberg sentrum, ca. én times biltur fra Vestfoldbyene og vel én time fra Oslo. Kort reisevei betyr at du vil bruke hytta mer, og gjør det lettere å invitere med venner og familie. Kortere vei til hytta på fjellet fra disse områdene finnes ikke – bruk heller fritiden på hytta enn i bilen! Du kan også vurdere å gjøre som mange andre hytteeiere, pendle fra hytta til jobben, eller jobbe fra hytta.

Raje ligger som i Kong Ravals tid omgitt av enorme uberørte skog- og fjellområder som også inkluderer Skrim og Sauheradfjell Naturreservat på hele 123 000 dekar. Dette betyr uberørt natur for all fremtid, til glede for alle Rajeentusiaster. Raje er også kjent for sin fantastiske flora og orkidéer som preger kulturlandskapet. Mange steder finner en også gamle kulturminner som vitner om Rajes sentrale beliggenhet der Vestfold, Telemark og Buskerud møtes.

Det er kort vei til alpinanlegget på Kongsberg: (Skimore Kongsberg), som tilbyr aktiviteter året rundt for barn og voksne i alle aldre.

Kongsberg Golfbane ligger på Skollenborg utenfor Kongsberg, og er en 18-hulls bane med idyllisk plassering langs Numedalslågen.

Se også Visit Kongsberg, for mer informasjon om Kongsberg-området.

Rajes funksjon som veikryss for trafikken mellom det som før var Vestfold, Telemark og Buskerud fylker er nå borte, men de gamle stiene og ridetraséene er der fremdeles og bringer en sommer som vinter inn i alle fylkene. Det finnes fortsatt rester på Raje fra den tidligere historien og midt i området ligger Rajehaugen som et sammenhengende seterområde, også dette forteller en historie om tider som har vært og den aktivitet som var her før. Det er de gamle rideveiene og setrene som er opprinnelsen til det moderne Raje. Det er disse veiene som ble utbedret og brakte folk inn i området og de gamle setrene som ble modernisert, var grunnlaget for hytteutbyggingen som kom etter hvert.

Aktiviteter på Raje

På Raje finner du fine turmuligheter sommer som vinter, enten du ønsker en familievennlig utflukt, eller vil oppsøke mer krevende terreng. Raje-landskapet preges av mange små vann, og innerst på Raje selve Ravalsjøen, sentral enten det er vinter- eller sommerutfart, eller kanskje teltutflukt med fiskestang en varm sommerkveld? Og frister andre aktiviteter? Golfbane og alpinanlegg er kun 20 minutter unna!

Aktiviteter på Raje

På Raje finner du fine turmuligheter sommer som vinter, enten du ønsker en familievennlig utflukt, eller vil oppsøke mer krevende terreng. Raje-landskapet preges av mange små vann, og innerst på Raje selve Ravalsjøen, sentral enten det er vinter- eller sommerutfart, eller kanskje teltutflukt med fiskestang en varm sommerkveld? Og frister andre aktiviteter? Golfbane og alpinanlegg er kun 20 minutter unna!

Rajeveien

Rajeveien er den private vei fra Olledalen i krysset med fylkesvei 85 over Raje til parkeringsplassen ved Ravalsjø, totalt en strekning på ca. 6 km. Rajeveien har sin historie tilbake til 1930-tallet hvor grunneierne på Raje gikk sammen om å organisere og bekoste bilvei til Raje.

Rajeveien

Rajeveien er den private vei fra Olledalen i krysset med fylkesvei 85 over Raje til parkeringsplassen ved Ravalsjø, totalt en strekning på ca. 6 km. Rajeveien har sin historie tilbake til 1930-tallet hvor grunneierne på Raje gikk sammen om å organisere og bekoste bilvei til Raje.

For å kunne vedlikeholde, drifte og utbedre veie er man helt avhengig av privat finansiering gjennom årlige avgifter fra grunneiere, hytteeiere og fastboende som gir rett til et årskort for bompassering. For øvrige brukere betales en bomavgift for enkeltpasseringer, eller det kan løse et årskort hvis ønskelig. Alle Rajeveiens inntekter benyttes i sin helhet til vedlikehold, drift og utbedring av veien. I tillegg har hvert enkelt hyttefelt sine tilførselsveier som driftes separat av hyttene som sokner til.

Gjeldende avgiftssatser

Avgift ved unnlatelse av å betale ordinær avgift ved bompassering: 5 ganger ordinær avgift.

Rejaveien er helårsvei, og det tilstrebes størst mulig fremkommelighet på veien, også vinterstid. Men ved tungt snøvær kan det unntaksvis ikke være mulig å holde veien tilfredsstillende fri for snø 24 timer i døgnet. Brukere av veien bør ta sin forholdsregler i slike spesielle tilfeller.

Kontaktpersoner Rajeveien:

Tom Erik Landemoen (formann)
E-mail: tom.erik.landemoen@eposthus.no
Telefon: 913 63 614

Øystein Flingtorp (kasserer)
E-mail: oystein.flingtorp@ebnett.no
Telefon: 992 04 360

Ønskes årskort for veien kontaktes kasserer.

Det henstilles til alle brukere av veien om å kjøre forsiktig. I nedre del av veien passeres en rekke fastboende, og store deler av veien brukes som turvei – også av barn (husk maks hastighet 30 km/t).

 • Enkeltpassering personbil
  Kr. 70,-
 • Årskort personbil
  Kr. 1300,-
 • Engangsdepositum for elektronisk årskort
  Kr. 200,-
  (Kun ved førstegangs anskaffelse av årskort)

Gjeldende avgiftssatser

Avgift ved unnlatelse av å betale ordinær avgift ved bompassering: 5 ganger ordinær avgift.

Rejaveien er helårsvei, og det tilstrebes størst mulig fremkommelighet på veien, også vinterstid. Men ved tungt snøvær kan det unntaksvis ikke være mulig å holde veien tilfredsstillende fri for snø 24 timer i døgnet. Brukere av veien bør ta sin forholdsregler i slike spesielle tilfeller.

Kontaktpersoner Rajeveien:

Tom Erik Landemoen (formann)
E-mail: tom.erik.landemoen@eposthus.no
Telefon: 913 63 614

Øystein Flingtorp (kasserer)
E-mail: oystein.flingtorp@ebnett.no
Telefon: 992 04 360

Ønskes årskort for veien kontaktes kasserer.

Det henstilles til alle brukere av veien om å kjøre forsiktig. I nedre del av veien passeres en rekke fastboende, og store deler av veien brukes som turvei – også av barn (husk maks hastighet 30 km/t).

 • Enkeltpassering personbil
  Kr. 70,-
 • Årskort personbil
  Kr. 1300,-
 • Engangsdepositum for elektronisk årskort
  Kr. 200,-
  (Kun ved førstegangs anskaffelse av årskort)