Følg med!

Rajekollen trinn 1 er nesten sluttsolgt. Det er kun to tomter igjen i dette første området.

Vi planlegger nå trinn 2, som er omsøkt i kommuneplan og innstilt til godkjenning for videre behandling. Rajekollen trinn 2 vil bli en utvidelse av trinn 1, vest for det eksisterende feltet.

Trinn 2 vil bli liggende svært solrikt, med flott utsikt mot Skrimfjella. Dette er et svært flott hytteområde som vi har stor tro på!

Registrer deg med epostadresse nedenfor hvis du vil holdes oppdatert på siste nytt i planleggingen av trinn 2 i Rajekollen, og være blant de første til å få vite om eventuelt nye tomter for salg i dette området.

Følg med!

Rajekollen trinn 1 er nesten sluttsolgt. Det er kun to tomter igjen i dette første området.

Vi planlegger nå trinn 2, som er omsøkt i kommuneplan og innstilt til godkjenning for videre behandling. Rajekollen trinn 2 vil bli en utvidelse av trinn 1, vest for det eksisterende feltet.

Trinn 2 vil bli liggende svært solrikt, med flott utsikt mot Skrimfjella. Dette er et svært flott hytteområde som vi har stor tro på!

Registrer deg med epostadresse nedenfor hvis du vil holdes oppdatert på siste nytt i planleggingen av trinn 2 i Rajekollen, og være blant de første til å få vite om eventuelt nye tomter for salg i dette området.

Tomter for salg, trinn 1

Rajekollen trinn 1 er nå nærmest fullsolgt, men det er fortsatt 2 tomter igjen for salg:

Tomt T24:
Tomta har lun og fin beliggenhet med noe sikt ned til Heivannet og god utsikt til Skrimfjellene. Det er en lite kolle mot nord som gir en naturlig avstand mot nabohytta og hytta får flat tomt med enkel avkjøring og biloppstilling fra veien. Enkel og rimelig opparbeidelse til ferdig byggegrunn.

Tomt T19:
Tomta ligger i lia med Skrimfjella midt i mot og har ypperlig utsikt med mye sol. Lia er til dels noe bratt og det er derfor noe mer utfordrende terreng å bygge i. Vi ser for oss å plassere hytta litt ned på tomta der terrenget flater noe ut. Plasseringen blir da et lite stykke fra veien og det trengs en tilførselsvei som delvis bekostes av selger (vei fram til tomtegrense). Sol og utsikt beholdes i fullt monn og man får en usjenert beliggenhet uten innsyn. Passer for hytter i størrelse ca. 80 m2.

Hold deg oppdatert!

Vil du være blant de første til å få vite om nyutvikling i Rajekollen? Registrer e-postadressen din nedenfor.

Hold deg oppdatert!

Vil du være blant de første til å få vite om nyutvikling i Rajekollen? Registrer e-postadressen din nedenfor.